Uppdaterad 23-Apr-2014Hur man ansöker för att delta i eller hjälpa till på en kurs

  1. Öppna ansökningsformuläret genom att klicka på Apply vid den kurs du vill söka till. Gamla elever ges alternativet att hjälpa till på kursen (serva).
  2. Var vänlig läs noggrant igenom Introduktion till tekniken och kursföreskrifter. Dessa föreskrifter måste du följa under kursen.
  3. Besvara alla frågor fullständigt och skicka in din ansökan. För alla kurser gäller att en ansökan måste ges in för att registrering ska kunna ske.
  4. Invänta svar. Har du lämnat en e-postadress kommer all korrespondens att ske genom e-post. Eftersom många ansökningar kommer in kan det ta upp till två veckor innan du får svar.
  5. Om du får en plats på kursen måste du bekräfta att du kommer att delta. Bekräftar du inte förlorar du din plats.

Kurser för barn och ungdomar

För att ansöka till en kurs, klicka på önskat datum i kursschemat nedan.

2014 Kursschema
Kursdatum Typ av kurs Kommentarer Behövs servare?
(gamla elever)
2 - 4 maj Barnkurs 8-12 år Ansökan och mer information finns på vår hemsida om kurser för barn och ungdomar
Kursspråk: svenska
Ja
29 - 31 aug Kurs för tonåringar, 13-18 år, flickor Ansökan och mer information finns på vår hemsida om kurser för barn och ungdomar
Kursspråk: svenska
Ja
10 - 12 okt Barnkurs 8-12 år Ansökan och mer information finns på vår hemsida om kurser för barn och ungdomar
Kursspråk: svenska
Ja

 

10-dagarskurser och andra kurser för vuxna

Alla 10-dagarskurser börjar på kvällen den första dagen och slutar tidigt på morgonen den sista dagen.

För att ansöka till en kurs, klicka på Apply vid önskat datum i kursschemat nedan.

2014 Kursschema
Apply Kursdatum Typ av kurs Status Kommentarer
Apply 16 - 27 april 10-dagars
New female-Closed
New male-Closed
Old female-WaitList
Old male-WaitList
Engelska och svenska
Apply 28 april - 7 maj Hus- och trädgårdsdagar
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
Apply 7 - 18 maj 10-dagars
New female-WaitList
New male-WaitList
Old female-WaitList
Old male-Open
Engelska och svenska
Apply 21 maj - 1 juni 10-dagars
New female-WaitList
New male-Open
Old female-WaitList
Old male-Open
SERVARE BEHÖVS!
Apply 4 - 15 juni 10-dagars
New female-WaitList
New male-WaitList
Old female-WaitList
Old male-Open
Engelska och svenska
Apply 19 - 22 juni 3-dagars
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
Engelska och svenska
Apply 23 - 29 juni Hus- och trädgårdsdagar
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
28 - 29 juni
Styrelsehelg
Apply 29 juni - 8 juli Satipatthana Sutta course
Female-Open
Male-Open
For old students only who meet these requirements.
English
Apply 10 - 14 juli European Trustees and Dhamma Servers Meeting
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
Engelska
Apply 16 - 27 juli 10-dagars
New female-WaitList
New male-WaitList
Old female-WaitList
Old male-WaitList
Engelska och svenska
Apply 30 juli - 10 aug 10-dagars
New female-WaitList
New male-Open
Old female-WaitList
Old male-Open
Engelska och svenska
Apply 13 - 24 aug 10-dagars
New female-WaitList
New male-Open
Old female-WaitList
Old male-Open
Engelska och svenska
Apply 25 aug - 2 sep Hus- och trädgårdsdagar
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
31 aug Öppet hus 13:00 - 17:00. Alla välkomna!
Apply 2 - 13 sep 10-dagars
New female-Open
New male-Open
Old female-Open
Old male-Open
Engelska och svenska
13 -14 sep
Styrelsehelg
Apply 18 - 21 sep 3-dagars
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
Engelska och svenska
Apply 24 sep - 5 okt 10-dagars
Female-Open
Male-Open
Engelska och svenska
Apply 6 - 15 okt Hus- och trädgårdsdagar
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
Apply 15 - 26 okt 10-dagars
Female-Open
Male-Open
Engelska och svenska
Apply 29 okt - 9 nov 10-dagars
Female-Open
Male-Open
Engelska och svenska
Apply 12 - 23 nov 10-dagars
Female-Open
Male-Open
Engelska och svenska
Apply 24 nov - 3 dec Hus- och trädgårdsdagar
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
29 - 30 nov
Styrelsehelg
Apply 3 - 14 dec 10-dagars
Female-Open
Male-Open
Engelska och svenska
Apply 18 - 21 dec 3-dagars
Female-Open
Male-Open
För gamla elever
Engelska och svenska
Apply 26 dec - 6 jan 2015 10-dagars
Female-Open
Male-Open
Engelska och svenska

För att komma in på den svenska sidan för gamla elever, var vänlig klicka här. Användarnamn och lösenord krävs för att komma in på dessa sidor.

Alla kurser finansieras helt och hållet genom frivilliga gåvor. Alla utgifter täcks genom frivilliga gåvor från tidigare kursdeltagare som gagnats av Vipassana och önskar ge andra en möjlighet att uppleva samma goda resultat. Varken läraren eller assistentläraren får någon som helst betalning. Alla som servar på kurserna gör det helt ideellt. På så vis erbjuds Vipassana genom generositet och helt utan kommersiella inslag.

Gamla elever är de som genomfört en 10-dagarskurs i Vipassanameditation med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare.

Gamla elever har möjlighet att serva på de kurser som anges ovan.
Klicka på "Apply" vid önskat datum i kurschemat ovan om du vill serva.
[tillbaka till listan över kurser]

10-dagarskursen är en introduktionskurs i Vipassanameditation där tekniken lärs ut steg för steg. Registrering sker kl. 14:00-16:00. Sen hålls en kort genomgång innan kursen inleds senare samma kväll. Därefter följer tio hela dagar av meditation, innan kursen slutar på morgonen den elfte dagen omkring kl. 07:30.
[tillbaka till listan över kurser]

Tvåspråkiga kurser undervisningen ges på två språk. Alla elever lyssnar till de dagliga meditationsinstruktionerna på båda språken. Kvällsföredragen lyssnar de på separat.
[tillbaka till listan över kurser]


Korta kurser för gamla elever (1-3 dagar) ges för elever som har genomfört minst en 10-dagarskurs med S.N. Goenka eller någon av hans assistentlärare. Alla gamla elever är välkomna att delta i dessa kurser, även de som inte suttit en kurs på lång tid.
[tillbaka till listan över kurser]

Satipatthana Sutta-kurser har samma dagsschema och regler som 10-dagarskurserna. Skillnaden är att de inspelade kvällsföredragen innehåller en noggrann genomgång av Satipatthana-suttan. Detta är den grundläggande texten där Vipassanatekniken förklaras systematiskt. Dessa kurser är öppna för seriösa gamla elever som har genomfört minst tre 10-dagarskurser, inte praktiserat någon annan meditationsteknik sen sin senaste 10-dagarskurs, har praktiserat denna Vipassanateknik i minst ett år, försöker upprätthålla en daglig meditationspraktik och försöker följa de fem föreskrifterna i sitt dagliga liv åtminstone från tiden för ansökan till kursen.
[tillbaka till listan över kurser]

Teacher's self courses Each year Mr. Goenka sits his own course in India. This has traditionally been called the Teacher's Self Course (TSC). Students who qualify are allowed to sit a self-course at the same time.

  * Must be a serious old student who is making a significant contribution to the spread of Dhamma.
  * Must be practicing Vipassana exclusively (not practicing any other meditation techniques).
  * Must have sat at least one Satipatthana Sutta Course.
  * Must have local Teachers' recommendation.
  * Priority will be given to those who have not sat a TSC before.
  * These requirements may change annually.

[back to course schedule]

Hus- och trädgårdsdagar är servarperioder, avsatta för olika arbeten på centret, t.ex. underhåll, snickeri, kök och trädgård. Alla gamla elever är välkomna att delta. Varje dag hålls tre gruppsittningar, det är arbetspass på för- och eftermiddagen och det finns gott om tid för vila. Vissa kvällar spelas föredrag av S.N. Goenka eller filmer om Dhamma för de som är intresserade.
[tillbaka till listan över kurser]


Anapanakurser för ungdomar ges för ungdomar i åldern 13-18 år. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer. Főr mer information om kurserna, klicka här.
[tillbaka till listan över kurser]

Kurser för barn ges för barn i åldern 8-12 år som vill lära sig meditera. Deras föräldrar/vårdnadshavare behöver inte vara meditatörer. Főr mer information om kurserna, klicka här.
[tillbaka till listan över kurser]